Styrelsen består av Sune Sandling (ordförande), Nick Faino (kassör), Anna Faino och Bobby Dimitrijevic(evenemangsansvarig), (kommunikationsansvarig), (sekreterare) (ledamot).

Ordförande: Sune Sandling 

E-mail: ordforande@skolforeningen.org


Sekreterare:


Temporär bild för Ulrika Beard

Kassör: Nick Faino

E-mail: kassor@skolforeningen.org


Temporär bild för Vanya Avramova

Kommunikationsansvarig: 

Foto och bio kommer snart…

E-mail: skolbladet@skolforeningen.org


Aktivitetsansvariga:

Temporär bild för Susanne Burns

Foto och bio kommer snart

E-mail:  evenemang@skoloreningen.org


Ledamot:

Bio kommer snart…