Svenska Skolföreningens bibliotek har ett rikt utbud av svenska barn- och ungdomsböcker, faktaböcker och serietidningar till utlåning. Biblioteket håller öppet under skoltid och eleverna får låna 3 böcker vid varje skoltillfälle, vilka skall återlämnas vid nästkommande skoltillfälle.

Vårt bibliotek är beroende av donationer. Läs mer om donationer nedan.

Tack snälla för alla bidrag!


Biblioteksregler

Hur många böcker får jag låna?

3 böcker eller tidningar

Varför får jag inte låna mer?

Därför att många glömmer att lämna tillbaka gången efter och alla ska få chansen att läsa eller titta på sin favoritbok eller film. Hinner du inte läsa klart på en vecka, ta med boken in, prata med bibliotekarien när hon kommer till ditt klassrum och samlar in alla böcker som ska lämnas tillbaka. Då kan du låna den igen.


Donationer

Just nu har vi inte möjlighet att ta emot donationer till biblioteket.