Nedanstående polices är antagna av Styrelsen 2012. Syftet med dem är att vara en grund för den praktiska verksamheten inom Svenska Skolföreningen i Seattle.

 1. Kassören köper saker hon behöver som kassör med kvitto. Vid belopp större än $200 krävs godkännande från ordförande först.
 2. Utgifter ersätts under förutsättning att de godkänts av en styrelsemedlem eller rektorerna i förväg, och efter att kassören fått ett ifyllt utgiftsrapport och kvitton.
 3. Terminsavgifter betalas senast en månad efter terminsstart, därefter följer styrelsen upp.
 4. Vår verksamhet sker i enlighet med Sveriges Riksdags författningssamling, Förordning 1994:519
 5. Foton på internet: Opt-out på ansökningblanketten för nya elever. För existerande elever ett särskilt mail om opt-out.
 6. Kommunikation: I skolans kommunikationer håller vi oss till skolans verksamhet och försöker undvika allt som ligger utanför skolans ramar.
 7. Användning av svenska och engelska vid skoltillfällen:
  • Ordinarie undervisningstillfällen sker enbart på svenska, och särskilda tillfällen (höstsamling, julfest och avslutning) inleds med engelsk välkomsthälsning och beskrivning av vad som kommer ske.
  • Vid vanliga skoltillfällen pratar vi  föräldrar så mycket svenska som möjligt när barn är i närheten.
  • Att bli tillsagd att inte prata det enda språk man kan (engelska) känns otrevligt och därför låter vi bli att säga till om det förutom inne i klassrummen.
  • Vid lektionens början och slut är lärare villiga att prata engelska med föräldrar som inte kan svenska. I den mån det går undviker vi att prata engelska framför barnen.
  • Skolans administration sker på svenska, inklusive den mesta korrespondensen och årsmötet. 

Länkar:

 1. En länk till Sveriges Riksdags författningssamling förordning 1994:519 angående statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar: Förordning 1994:519