Terminsavgiften

Avgiften för vårterminen 2020 är $190 per elev via PayPal. Avgiften för kommande vårtermin och hösttermin bestäms under årsmötet i oktober varje år.

Betala med check

Svenska Skolan accepterar inte längre betalning per check. Alla betalningar måste nu ske per PayPal.

Betala med PayPal

Klicka på ”Pay Now” nedan. Terminsavgiften för VT 2020 är $190.

För andra inbetalningar så kom ihåg att lägga till 3% på inbetalningen om du använder PayPal för att täcka PayPals avgift.


Donationer och andra inbetalningar

Andra inbetalningar inkluderar donationer, som vi uppskattar väldigt mycket. Svenska Skolan är en 501(c)(3) nonprofit organisation vilket innebär att donationer är avdragsgilla på er inkomstskatt. Fråga gärna din HR representant om din arbetsgivare matchar donationer.  Inbetalningar kan ske med eller PayPal (se ovan). Kom ihåg att lägga till 3% på inbetalningen om du använder PayPal för att täcka deras avgift.