Välkommen att delta i vår kompletterande undervisning på svenska för svensktalande barn i Seattle med omnejd.

Svenska Skolan i Seattle bedriver kompletterande undervisning på svenska för svensktalande barn i åldrarna tre år och uppåt. Syftet med undervisningen är att stärka barnens språkkänsla och kulturella identitet. Vi följer svensk kursplan godkänd av Skolverket i Sverige och får bidrag från Skolverket i Sverige, under förutsättning att minst en av barnets föräldrar är svensk medborgare och att svenska är umgängesspråk i hemmet. Undervisningen sker på deltid, tre söndagsförmiddagar av fyra per månad.

Svenska Skolan är för närvarande indelad i fyra grupper och undervisningen sker helt på svenska. Klicka här för beskrivning av grupperna, lärare, och rektorer.

Antagning sker främst vid terminsstart, men i mån av plats även under påbörjad termin.

För att placeras i rätt grupp bör nya elever besöka skolan för samtal med lärare.

Även elever som redan är antagna på skolan måste skicka in en ny anmälan inför varje nytt läsår senast 4 veckor innan terminstart. Efter det antas både nya och gamla elever i den ordning de anmäldes. Syskon till redan registrerade elever, elever från föregående termin och läsår, och barn till skolföreningens lärare har förtur. Elever måste vara fyllda 3 år när dom börjar i Svenska Skolan.

Undervisningen

Alla grupperna träffas kl.10-12.30 på söndagar tre gånger i månaden på Shoreline Christian School. I början av december firar vi Lucia på Nordic Heritage Museum och i juni har vi friluftsdag.

Terminsavgiften

Avgiften för höstterminen 2023 är $250 per elev via PayPal. Avgiften för kommande vårtermin och hösttermin bestäms under årsmötet i oktober varje år.

Anmälan och Köplats

Klicka här för att anmäla ert barn till nästa termin eller för att ställa honom/henne i kö.