Välkommen att delta i vår kompletterande undervisning på svenska för svensktalande barn i Seattle med omnejd.

Svenska Skolan i Seattle bedriver kompletterande undervisning på svenska för svensktalande barn i åldrarna tre år och uppåt. Syftet med undervisningen är att stärka barnens språkkänsla och kulturella identitet. Vi följer svensk kursplan godkänd av Skolverket i Sverige och får bidrag från Skolverket i Sverige, under förutsättning att minst en av barnets föräldrar är svensk medborgare och att svenska är umgängesspråk i hemmet. Undervisningen sker på deltid, tre söndagsförmiddagar av fyra per månad.

Svenska Skolan är för närvarande indelad i sju grupper och undervisningen sker helt på svenska. Klicka här för beskrivning av grupperna, lärare, och rektorer.

Antagning sker främst vid terminsstart, men i mån av plats även under påbörjad termin.

För att placeras i rätt grupp bör nya elever besöka skolan för samtal med lärare.

Även elever som redan är antagna på skolan måste skicka in en ny anmälan inför varje nytt läsår senast 4 veckor innan terminstart. Efter det antas både nya och gamla elever i den ordning de anmäldes. Syskon till redan registrerade elever, elever från föregående termin och läsår, och barn till skolföreningens lärare har förtur. Elever måste vara fyllda 3 år när dom börjar i Svenska Skolan.

Undervisningen

Alla grupperna träffas kl.10-12.30 på söndagar tre gånger i månaden i klassrummet på Swedish Cultural Center i Seattle. I början av december firar vi Lucia på Nordic Heritage Museum och i juni har vi friluftsdag.

Avgifter

Terminsavgiften ska betalas med PayPal om anmälan är för nästa termin eller läsår. Checkar accepteras inte längre. Avgiften för varje kalenderår bestäms på årsmötet i på hösten.  Avgiften per termin för 2019 är $170 per elev.

Anmälan och Köplats

Klicka här för att anmäla ert barn till nästa termin eller för att ställa honom/henne i kö.