Anmälan till Svenska Skolan


Fyll i det här formuläret om ditt barn har plats för kommande termin som t.ex. återkommande elever. Observera att anmälning för kommande vårtermin bara kan ske efter Svenska Skolans årsmöte, som vanligtvis hålls i oktober, där terminsavgiften för kommande kalenderår bestäms. Betalning via PayPal måste ske vid anmälning.

Termin:*
Elevens förnamn:*
Elevens efternamn:*
Födelsedatum:*
 / 
 / 
Om ert barn har allergi(er) mot något, t.ex. jordnöt, var vänlig notera det här:
Svenska Skolan tar ibland fotografier under lektionstid och vid andra händelser för att sedan inkludera i skolbladet och andra nyhetsbrev som vi publicerar för våra familjer. Godkänner du att fotografier av ditt barn tas under skoltid och publiceras i Svenska Skolans publikationer?*
Kontaktperson (förälder):*
Kontaktperson telefonnummer:*
-
Kontaktperson e-post:*
Alternativ Kontaktperson (förälder):
Alternativ Kontaktperson telefonnummer:
-
Alternativ Kontaktperson e-post:
Word Verification:

BETALNING AV TERMINSAVGIFTEN

Betalning av terminsavgiften vid anmälan är obligatorisk för att anmälan ska godtas av Svenska Skolan. Fyll i terminsavgiften ($170.00 för HT 2017) i fältet nedan, när du sen klickar på "Submit" vidarebefordras du automatiskt till PayPal där du kan betala. Anmälan är inte komplett och kommer inte skickas till Svenska Skolan om inte betalningen genomförs. Notera att anmälning för kommande vårtermin inte är öppen förrän efter årsmötet (vanligtvis i oktober) där terminsavgiften bestäms för kommande kalenderår.   
Terminsavgift för HT 2017 ($170):*