Anmälan till Svenska Skolan


Fyll i det här formuläret om ditt barn har plats för kommande termin som t.ex. återkommande elever. Observera att anmälning för kommande vårtermin bara kan ske efter Svenska Skolans årsmöte, som vanligtvis hålls i oktober, där terminsavgiften för kommande kalenderår bestäms. Betalning via PayPal måste ske vid anmälning.

*
*
*
*
 / 
 / 
*
*
*
 - 
*
 - 

BETALNING AV TERMINSAVGIFTEN

Betalning av terminsavgiften vid anmälan är obligatorisk för att anmälan ska godtas av Svenska Skolan. Fyll i terminsavgiften ($170.00 för VT 2018) i fältet nedan, när du sen klickar på "Submit" vidarebefordras du automatiskt till PayPal där du kan betala. Anmälan är inte komplett och kommer inte skickas till Svenska Skolan om inte betalningen genomförs. Notera att anmälning för kommande vårtermin inte är öppen förrän efter årsmötet (vanligtvis i oktober) där terminsavgiften bestäms för kommande kalenderår.   

*