Anmälan till köplats i Svenska Skolan


Det här är inte en anmälan till Svenska Skolan för kommande läsår, utan en begäran att stå i kö för en framtida termin. En köplats till Svenska Skolan garanterar inte plats i Svenska Skolan för önskad termin, men nya elever tas in från kön om plats finns efter dom med förtur (t.ex. syskon, nuvarande elever) har blivit antagna. Observera att antagning sker i mån av plats och i enlighet med Svenska Skolans stadgar.

*
*
 / 
 / 
*
*
*

The Swedish School Association in Seattle does not discriminate on the basis of race, color, gender, handicap and religion, national or ethnic origin in the administration of its enrollment or program policies.