Anmälan till köplats i Svenska Skolan


Det här är inte en anmälan till Svenska Skolan för kommande läsår, utan en begäran att stå i kö för en framtida termin. En köplats till Svenska Skolan garanterar inte plats i Svenska Skolan för önskad termin, men nya elever tas in från kön om plats finns efter dom med förtur (t.ex. syskon, nuvarande elever) har blivit antagna. Observera att antagning sker i mån av plats och i enlighet med Svenska Skolans stadgar.

Anmälan till Köplats (termin):
Anmälan till Köplats (år)
Elevens namn:*
Födelsedatum*
 / 
 / 
Kontaktperson (förälder)*
Kontaktperson telefonnummer*
Kontaktperson e-post*