Svenska Skolan i Seattle bedriver undervisning på svenska för svensktalande barn i åldrarna tre år och uppåt. Syftet med undervisningen är att stärka barnens språkkänsla och kulturella identitet. Vi följer svensk kursplan godkänd av Skolverket i Sverige och får bidrag från Skolverket i Sverige, under förutsättning att minst en av barnets föräldrar är svensk medborgare och att svenska är umgängesspråk i hemmet. Undervisningen sker på Swedish Cultural Center (Swedish Club) i Seattle på deltid, tre söndagsförmiddagar av fyra per månad mellan 10.00 och 12.30. Se också Kalendariet.

Svenska Skolan är för närvarande indelad i sju grupper (se nedan) och undervisningen sker helt på svenska.

Varje år brukar vi ha friluftsdag, temadag och luciatåg både på skolan samt på Nordic Heritage Museum (NHM). Vidare brukar vi besöka NHM och även ha besök av svenska musik- och teatergrupper. Se också Kalendariet.

Röda Gruppen

Den Röda Gruppen består av 3-5 åringar. Stämningen är alltid god! Vi jobbar med bokstäver och siffror och färg och form. Vi läser sagor, pekar och berättar. Liksom de andra klasserna så pratar vi enbart svenska och försöker att involvera och motivera även de allra mest blyga. Vårt mål är att utöka barnens ordförråd, och ge barnen en god inblick i den svenska kulturen och traditionerna. Vi vill också att de ska ha roligt när vi träffas . Varje vecka så pratar vi om veckans bokstav och siffra och barnen blir uppmanade i förväg att ta med sig något hemifrån som börjar på just den utvalda bokstaven. På programmet ingår också en liten pysselstund där föräldrarna bidrar med kreativa idéer och material. Även här så försöker vi tänka så “svenskt” som möjligt.

Gröna Gruppen

Gröna gruppen är för barn som är 4-8 år. Vi arbetar mycket med bokstäver, bokstavsljud och formning av dem. I slutet av läsåret ser vi fram emot att de kan läsa och skriva korta ord. Vi jobbar med en bokstav vid varje lektionstillfälle. Vi övar också på veckodagar, månader, årstider samt att räkna. Vi har högläsning varje gång och äter mellanmål under tiden. Varje gång vi ses pysslar vi och tränar på tex att klippa, trä prälor och skriva. Varje år har vi ett tema som vi inkluderar i undervisningen. Vi blandar in temat i vår vanliga undervisning. Bl.a. utnyttjar vi vårt fina museum i Ballard, Nordic Heritage Museum, för att undervisa om svensk invandring till USA.

Ljusblå Gruppen

Barnen i ljusblå gruppen är cirka 6-7 år gamla och vi jobbar med den tidiga läs- och skrivutvecklingen. Vi utgår från att prata, skriva, läsa och lyssna varje vecka. Vi tränar på alfabetet på svenska och jobbar med bokstäverna. Barnen tränar sig på att tala inför gruppen, läsa böcker, skriva, leka språklekar och sjunga på svenska. Viktigt är att alla barnen i gruppen vågar prata svenska och använda sitt språk tillsammans med andra barn och vuxna. Vi använder språket genom att sjunga, prata, leka, rimma, ramsa, läsa, skriva… Alla lär på olika sätt.  Vi tränar också på klockan, datum och pratar om veckodagar, årets månader och årstiderna. Vi pratar om och jobbar med svenska högtider och traditioner som infaller under året och gör jämförelser mellan Sverige och USA.

Mörkblå Gruppen

Barnen i mörkblå gruppen är mellan 7 och 9 år gamla. I den här gruppen jobbar vi med den tidiga läs- och skrivutvecklingen. Vi utgår från att prata, skriva, läsa och lyssna varje vecka. Vi tränar på alfabetet på svenska och jobbar med bokstäverna. Barnen tränar sig på att tala inför gruppen, läsa böcker, skriva, leka språklekar och sjunga på svenska. Viktigt är att alla barnen i gruppen vågar prata svenska och använda sitt språk tillsammans med andra barn och vuxna. Vi använder språket genom att sjunga, prata, leka, rimma, ramsa, läsa, skriva… Alla lär på olika sätt. Vi tränar också på klockan, datum och pratar om veckodagar, årets månader och årstiderna. Vi pratar om och jobbar med svenska högtider och traditioner som infaller under året och gör jämförelser mellan Sverige och USA.

Gula Gruppen

Barnen i gula gruppen är mellan 8 och 10 år. Förutom att arbeta med årets tema ”Sverige” på olika sätt ägnar vi mycket tid åt att använda oss av det svenska språket genom tal och text. Fokus ligger mycket på att våga tala och uttrycka sig på svenska. För att fånga barnens uppmärksamhet använder vi oss av deras erfarenheter och intressen när läsåret planeras. Vi ska stärka barnens svenska genom att tala om sådant som intresserar oss, läsa spännande böcker och ta oss an olika skrivövningar. Vi ska ägna oss åt svenska traditioner och företeelser och göra jämförelser mellan Sverige och USA. Eleverna förväntas kunna läsa och förstå enkla texter och skriva förståeligt på svenska. De får varje vecka en kort läxa att jobba med hemma som kommer att se olika ut från vecka till vecka och beroende på vad barnet själv behöver arbeta med.

Brandgula Gruppen

Våra elever i den brandgula gruppen är mellan 11 och 14 år gamla. I den här gruppen arbetar vi vidare där gula gruppen slutat med ordkunskap, läsförståelse, tala, skriva och mycket mer. Vi kommer även jobba med årets tema Sverige i tiden, vi har under hösten sett Sagan om Sverige från SVT. Under våren kommer vi fortsätta att läsa om Sveriges historia samt följa vad som händer i Sverige idag genom bl. a tidning 8 sidor. Varje vecka har vi möjlighet att låna böcker, tidningar och filmer i biblioteket. Eleverna kommer att ha läxa till varje lektion men läxorna kommer att se olika ut beroende på vad eleven behöver träna vidare på.

Svarta Gruppen

Den svarta gruppen består av ungdomar som studerar inför ALTA provet, för High School credits, eller Tisus provet, för att få godkända svenskkunskaper för universitetsstudier i Sverige. Gruppen träffas under en timme efter den vanliga skolans slut. Vi går igenom typprov, läser artiklar samt diskuterar. Gruppen har inga läxor.